CARDET je eden od vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih centrov v vzhodni mediteranski regiji z globalnim znanjem na področju priprave in izvedbe projektov, projektnega menedžmenta, usposabljanja in e-izobraževanja. CARDET je izpeljal vrsto številnih projektov, ki se povezujejo z razvojem izobraževanja odraslih in poklicnega izobraževanja na področjih socialnega dela, inovacij in podjetništva. Člani njegovega teama in uprave so iz vrst evropskih in mednarodnih visokošolskih ustanov, izobraževalnih centrov in mednarodnih organizacij in razpolagajo s poglobljenim znanjem o izobraževanju odraslih in o finančni pismenosti, medtem ko se pa CARDET osredotoča na promocijo socialne pravičnosti in družbenega napredka.

 

CARDET združuje mednarodni team strokovnjakov z desetletnimi globalnimi strokovnimi izkušnjami na področjih izobraževanja odraslih, krepitve zmogljivosti, razvoju kurikula, socialnega podjetništva, poklicnega usposabljanja, kreativnega mišljanja, inovacij, raziskovanja izobraževanja in razvoja človeških virov. Člani CARDET teama so uspešno sodelovali v več kot 100 projektih v več kot 30 državah. Mnoge med njimi so podpirali Evropske komisija, Razvojni program Združenih narodov, Microsoft, Skupnost narodov na področju učenja (Commonwealth of Learning - COL), mednarodne agencije in vlade z različnih koncev sveta. Ena od naših ključnih zmožnosti je skrbno načrtovanje, izvajanje, izvrševanje in ovrednotenje projektov v različnih kontekstih.

Spletna stran partnerja