Nacionalni inštitut za vseživljenjsko učenje (NUCZV) je državna organizacija pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, raziskave in šport Slovaške republike, ustanovljena za zagotavljanje in izpolnjevanje nalog na področju vseživljenjskega učenja in nadaljnjega izobraževanja. Hkrati pa je NUCZV strokovna organizacija, odgovorna za razvoj vseživljenjskega sistema svetovanja na Slovaškem. Organizacija sodeluje pri oblikovanju in posodabljanju nacionalnega kvalifikacijskega okvira in je vključena v razvoj nacionalnega sistema kvalifikacij kot tudi sistema za spremljanje in napovedovanje potreb po izobraževanju in usposabljanju. Organizacija izvaja pomemben prenos inovacij v proces sprejemanja odločitev in v zakonodajni proces ter sodeluje z raziskovalnimi ustanovami in centri, z mednarodnimi organizacijami, z osrednjimi centralnimi vladnimi telesi, z regionalnimi upravami, z občinami, z združenji, s sindikati delodajalcev, s profesionalnimi organizacijami in z interesnimi skupinami kot tudi z evropskimi institucijami.

 

NUCZV je nacionalna podporna točka za e-Platformo za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) za Slovaško in hkrati tudi nacionalni koordinator za uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih. Na podlagi sklepa slovaškega ministra za izobraževanje deluje NUCZV tudi kot Izvršni sekretariat nacionalnega foruma za vseživljenjsko svetovanje, kot Sekretariat komiteja za raziskave in izobraževanje na področju človekovih pravic in razvojno izobraževanje Vladnega sveta Slovaške republike za človekove pravice, nacionalne manjšine in enakost spolov. Hkrati je NUCZV član Evropskega združenja mreže za politiko svetovanja (ELGPN).

Spletna stran partnerja.