Andragoški center Republike Slovenije (ACS) je vodilna nacionalna ustanova za raziskave in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje, promocijskih in informativnih dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Ustanovila ga je Vlada Republike Slovenije leta 1991.

 

ACS izvaja raziskave, pripravlja strokovne podlage in ocene, spremlja razvoj sistema izobraževanja odraslih , razvija različne neformalne in formalne oblike učenja, razvija programe za izboljšanje pismenosti odraslih in posveča posebno pozornost izboljšanju dostopa ranljivim skupinam odraslih do izobraževanja in učenja.

 

Razvija potrebne podporne dejavnosti za pomoč učenju, razvija modele za samoevalvacijo kakovosti in potrjevanje predhodno neformalno pridobljenega znanja in zagotavlja strokovno izobraževanje in usposabljanje izobraževalcev odraslih.

 

ACS obvešča strokovno in splošno javnost o vseh teh procesov in dosežkih ter prispeva k širšemu zavedanju pomena in vloge izobraževanja odraslih. ACS trenutno sodeluje v šestih mednarodnih projektih: SHAPE, GOAL, DIMA, CSFM, EPUO in EPALE in je član mednarodnih organizacij kot so: EAEA, EDEN, ESREA, EBSN in ICAE. ACS je organizacijsko razdeljen na štiri enote: (1) Raziskave in razvoj, (2) Kakovost in izobraževanje, (3) Svetovanje in vrednotenje ter (4) Promocija in informiranje.

 

Več informacij o ACS, njegovih projektih in dejavnosti, so na voljo na njihovi spletni strani. spletni strani...