EAEA je glas neformalnega izobraževanja odraslih v Evropi. EAEA je evropska nevladna organizacija, s 137 organizacijami, članicami v 44 državah in tako predstavlja več kot 60 milijonov učečih po vsej Evropi. Njen namen je povezovati in predstavljati evropske organizacije, ki neposredno sodelujejo pri izobraževanju odraslih. Prvotno se je imenovala Evropski urad za izobraževanje odraslih, kot EAEA pa je bila ustanovljena leta 1953 s strani predstavnikov številnih evropskih držav. EAEA spodbuja učenje odraslih in dostopnost in udeležbo v neformalnem izobraževanju odraslih za vse, zlasti za skupine, ki so med udeleženci izobraževanja zastopane v manjši meri.

Dejavnosti EAEA:

Zagovorništvo, s pomočjo:

 • vplivanja na politike na področju neformalnega izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja;
 • sodelovanja z institucijami EU, nacionalnih in regionalnih vlad in številnih mednarodnih in nacionalnih nevladnih organizacij, na primer Svet Evrope, Mednarodni svet za izobraževanje odraslih (ICAE) in UNESCO;
 • članstva v več vplivnih evropskih združenj in platform, kot so EUCIS-vseživljenjskega učenja in socialne platforme;
 • predstavljanja izobraževalcev odraslih kot civilne družbe v uradnih delovnih telesih in konferencah.

Zagotovljanje virov, z:

 • objavljanjem publikacij, poročil, informacij in rezultatov projektov;
 • zagotavljanjem storitev in priporočil za politično delo naših članic;
 • pomočjo našim članicam pri iskanju partnerjev in seznanjanju s projekti in dogodki.

Informiranje:

 • sprotno zagotavljanje najnovejših informacij o dogodkih v EU;
 • pošiljanje glasila članicam in ostalim na poštnem seznamu;
 • informiranje javnosti preko spletne strani EAEA in socialnih medijev..

Vzpostavitev omrežij, z:

 • omogočanjem stikov z in med zainteresiranimi stranmi izobraževanja odraslih in drugih nevladnih organizacij;
 • tesnim sodelovanjem z nosilci odločanja v EU;
 • sodelovanjem z drugimi raziskovalnimi in razvojnimi institucijami, vključno z univerzami.

Spletna stran partnerja