Ta orodni komplet je produkt projekta DIMA "Orodje za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih". V tem orodju je devet modulov. Module podpira približno deset urni spletni tečaj, ki spremlja orodje. Namen tega orodja je podpreti zainteresirane strani, deležnike pri oblikovanju, izvajanju in spremljanju strategij, politik in praks izobraževanja odraslih.

Orodje sestavljajo naslednji moduli:

  1. Kaj je politika (v izobraževanju odraslih)
  2. Analiza potreb
  3. Deležniki in posvetovanja
  4. Oblikovanje politike kot proces
  5. Razvijanje strategije
  6. Izvajanje strategije
  7. Spremljanje in vrednotenje
  8. Obnavljanje politike
  9. Primeri politik in strategij

Vsak razdelek vsebuje pripovedne osnove in predloge / pro forma, ki vodijo voditelje na visoki ravni, upravitelje izobraževanja odraslih za izobraževanje odraslih in izobraževalce za izobraževanje odraslih, ki povečujejo njihovo vključenost v oblikovanje politike izobraževanja odraslih.

Preberite priročnik v svojem jeziku:

English Slovak Slovenian French Greek

S prenosom aplikacije DIMA iz storitve Google Play lahko dostopate do informacij o projektu in rezultatih DIMA na vaših Android mobilnih napravah.
Kliknite tukaj, če želite prenesti aplikacijo DIMA