Spletni tečaj se osredotoča predvsem na DIMA Orodje in ima za cilj usposabljanje strokovnjakov iz sektorja izobraževanja odraslih (zlasti ključnih oblikovalcev politik na nacionalni in regionalni ravni, menadžerjev v izvajalskih organizacijah in strokovnjakov za izobraževanje odraslih) o tem, kako oblikovati, izvajati in spremljati strategije izobraževanja odraslih.

Spletni tečaj sestavljajo naslednji moduli:

Modul 1: Kaj je politika (v izobraževanju odraslih)
Modul 2: Analiza potreb
Modul 3: Deležniki in posvetovanja
Modul 4: Oblikovanje politike kot proces
Modul 5: Razvijanje strategije
Modul 6: Izvajanje strategije
Modul 7: Spremljanje in vrednotenje
Modul 8: Obnavljanje politike
Modul 9: Primeri politik in strategij

Visit the E-Learning platform

S prenosom aplikacije DIMA iz storitve Google Play lahko dostopate do informacij o projektu in rezultatih DIMA na vaših Android mobilnih napravah.
Kliknite tukaj, če želite prenesti aplikacijo DIMA