Prvi korak k doseganju cilja, je posnetek trenutnega stanja na področju lokalnih in nacionalnih strategij, politik in praks v izobraževanju odraslih in presoja njihove učinkovitosti. Na tej podlagi bo izdelan kritičen pregled stanja v izobraževanju odraslih in na podlagi teh rezultatov bomo pristopili k oblikovanju in razvoju praktičnih orodij za pospeševanje razvoja, spremljanja in vrednotenja izobraževanja odraslih. Številne aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta za promocijo navedenih ciljev, kot so usposabljanje deležnikov za uporabo virov, namenjenih kritični presoji strategij in/ali njihovemu razvoju, pilotno preverjanje uporabnosti razvitih orodij , v vsaki od partnerskih držav in, s pomočjo študije primerov, zbiranje podatkov in ustrezna prilagoditev orodij in procesov v vsaki državi. Namen projekta je podpreti sodelujoče organizacije pri njihovem delu, ki se nanaša na razvoj politik na področju izobraževanja odraslih in ugotoviti, kako bi bilo mogoče strategije razviti ali še izboljšati, tako da bi bili učinkovitejše. Ne nazadnje se bo lahko to orodje uporabljalo tudi za druge vsebine, kot tudi z drugimi organizacijami, ki delujejo na drugih področjih, na primer v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.