SIVD vykonáva výskumy, predbežne navrhuje odborné základne a hodnotenia, monitoruje rozvoj systémov vzdelávania dospelých, rozvíja rôzne neformálne a formálne formy vzdelávanie, rozvíja program na zlepšenie gramotnosti dospelých a kladie mimoriadny dôraz na zlepšenie prístupu k osobitným skupinám dospelých v rámci vzdelávania a učenia. Rozvíja potrebnú infraštruktúru na podporu vzdelávania, rozvíja modely na sebahodnotenie kvality a uznávanie nadobudnutých kompetencií a poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu pre tých, ktorí vzdelávajú dospelých. SIVD informuje odborníkov a širokú verejnosť o všetkých týchto činnostiach a dosiahnutých úspechoch a prispieva k šíreniu povedomia o dôležitosti a význame vzdelávania dospelých. SIVD spolupracuje na šiestich medzinárodných projektoch: SHAPE, GOAL, DIMA, CSFM, EPUO a EPALE a je členom týchto medzinárodných organizácií EAEA, EDEN, ESREA, EBSN a ICAE. Pracovné činnosti SIVD sú rozdelené do štyroch útvarov: výskum a vývoj, kvalita a vzdelávanie, poradenstvo a uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávanie a propagácia a poskytovanie informácií. Viac informácií o SIVD, jej projektoch a aktivitách sú dostupné na jej príslušnej internetovej stránke.

 

Webová stránka partnera