Odbor vzdelávania dospelých a komunitného vzdelávania na Maynoothskej univerzite v Írsku má popredné postavenie v rozvoji postupov vzdelávania dospelých, výskume a inovácii. Univerzita bola založená v roku 1974. Odbor hrá významnú úlohu ako hlavný prispievateľ pri tvorbe politiky vzdelávania dospelých, pričom jeho vplyv sa zameriava na oblasti rovnakého prístupu k vzdelaniu, profesionálnemu rozvoju vzdelávania dospelých, komunitnému vzdelávaniu1 v Írsku a pokroku v celoživotnom vzdelávaní a uznávaní dosiahnutého vzdelania. Odbor je uznávaným lídrom v poskytovaní príležitostí v rámci vyššieho vzdelávania (mimo hraníc svojho areálu) a v podpore širšej účasti spoločnosti prostredníctvom svojich osvetových programov.

 

Webová stránka partnera