CARDET je jedným z hlavných výskumných a vzdelávacích centier vo východnom Stredomorí s celkovými skúsenosťami v oblasti navrhovania a implementácie projektov, projektového riadenia, výučby a e-learningu. CARDET úspešne ukončil viaceré projekty v rámci rozvoja vzdelávania dospelých a odborného vzdelávania, vyvíja iniciatívu v oblasti sociálnej práce, inovácií a súkromného podnikania. Členmi jeho tímu a vedenia su reprezentanti európskych a medzinárodných inštitúcií vyššieho vzdelávania, školiacich centier a medzinárodných organizácií, ktoré disponujú podrobnými znalosťami z oblasti vzdelávania dospelých a z oblasti finančnej gramotnosti. Na druhej strane CARDET sa zameriava aj na podporu sociálnej spravodlivosti a sociálneho pokroku. CARDET združuje medzinárodný tím odborníkov s dlhoročnou odbornosťou v oblasti vzdelávania dospelých, budovania kapacít, v rozvíjaní študijných programov, v sociálnom podnikaní, odbornej príprave, konštrukčnom myslení, inováciách, vo výskume vzdelávania, hodnotení a rozvoji ľudských zdrojov. Členovia CARDET tímu sa úspešne podieľali na viac ako 100 projektoch vo viac ako 30 krajinách, z ktorých niektoré boli podporované Európskou komisiou, Rozvojovým programom OSN, spoločnosťami Microsoft a Commonwealth of Learning, medzinárodnými agentúrami a vládami z celého sveta. Jednou z našich hlavných silných stránok je naša schopnosť starostlivo plánovať, implementovať , vykonávať a hodnotiť projekty v rôznych súvislostiach.

Webová stránka partnera