Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) je štátna príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriadená na účel poskytovania a plnenia úloh v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania.

CARDET je jedným z hlavných výskumných a vzdelávacích centier vo východnom Stredomorí s celkovými skúsenosťami v oblasti navrhovania a implementácie projektov, projektového riadenia, výučby a e-learningu.

Slovinský inštitút pre vzdelávanie dospelých (SIVD) je hlavnou národnou inštitúciou pre výskum, rozvoj, kvalitu, vzdelávanie, poradenstvo, uznávanie, propagačné a informačné aktivity v oblasti vzdelávania dospelých. Bola založená vládou Slovinskej republiky v roku 1991.

EAEA je predstaviteľom neformálneho vzdelávania dospelých v Európe. EAEA je európskou mimovládnou organizáciou so 137 členskými organizáciami v 44 krajinách a reprezentuje viac ako 60 miliónov študujúcich v celej Európe.

Ministerstvo školstva a kultúry (MOEC) zodpovedá za správu verejných škôl a súkromných škôl predškolskej, základnej a stredoškolskej úrovne ako aj nadstavbových vzdelávacích inštitúcií a terciálnej úrovne vrátane univerzít.

Odbor vzdelávania dospelých a komunitného vzdelávania na Maynoothskej univerzite v Írsku má popredné postavenie v rozvoji postupov vzdelávania dospelých, výskume a inovácii. Univerzita bola založená v roku 1974.