(19 September 2017, 13:30-15:30 )

The event was organized by Aleksandra Kozyra, EAEA membership officer, and attended by 18 adult education professionals from all over Europe and beyond. Participants were either adult educators or staff of adult education organisations. Participants were very all very interested in the topic and took part enthusiastically in the discussions proposed.

Please follow the link below to access DIMA workshop report:

DIMA 4th Newsletter

Informácie o projekte a DIMA výstupoch môžete získať prostredníctvo Vášho Android mobilného zariadenia tak, že si stiahnete z Google Play DIMA aplikáciu.
Kliknite sem pre stiahnutie DIMA aplikácie: