Online kurzy sú zamerané predovšetkým na DIMA Nástroj a ich cieľom je vzdelávanie odborníkov zo sektoru vzdelávania dospelých (špeciálne tvorcov politík na vysokej úrovni, regionálnych manažérov vzdelávania dospelých a praktikov vo vzdelávaní dospelých) v tvorbe, implementácii a monitorovaní stratégií vzdelávania dospelých.

Online kurzy sa skladajú z nasledujúcich modulov:

Module 1: What is Policy (in Adult Education)
Modul 2: Analýza potrieb
Modul 3: Stakeholderi a konzultačný proces
Modul 4: Tvorba politík ako proces
Modul 5: Tvorba stratégie
Modul 6: Implementácia stratégie
Modul 7: Monitorovanie a hodnotenie
Modul 8: Obnovenie politiky
Modul 9: Príklady politík a stratégií

Visit the E-Learning platform