Το Τμήμα Ενηλίκων και Κοινοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας ιδρύθηκε το 1974 και βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης πρακτικών, ερευνών και καινοτομίας για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το Τμήμα έχει καθοριστικό ρόλο, στη χάραξη πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων επηρεάζοντας την ανάπτυξη πολιτικής για την ισότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την επαγγελματική ανάπτυξη των ενηλίκων και την προώθηση της κοινοτικής εκπαίδευσης στην Ιρλανδία. Παράλληλα συμβάλλει στην προαγωγή της διά βίου μάθησης, καθώς και στην αναγνώριση της πρότερης μάθησης. Σημειώνεται η αναγνώριση του Τμήματος στην ενθάρρυνση της ευρύτερης συμμετοχής της κοινωνίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των προγραμμάτων προβολής του

Partner's website

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA