Το Σλοβενικό Ινστιτούτο για την εκπαίδευση των ενηλίκων (SIAE) είναι ο κορυφαίος εθνικός φορέας για την έρευνα και την ανάπτυξη, την ποιότητα και την εκπαίδευση, την καθοδήγηση και την επικύρωση καθώς και προωθητικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας το 1991.

Το SIAE διεξάγει έρευνες, συντάσσει επαγγελματικές εκθέσεις και αξιολογήσεις, παρακολουθεί τις εξελίξεις των συστημάτων εκπαίδευσης των ενηλίκων, αναπτύσσει διάφορα προγράμματα μη-τυπικής και τυπικής μορφής μάθησης, αναπτύσσει προγράμματα για τη βελτίωση του αναλφαβητισμού των ενηλίκων και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της πρόσβασης σε ευάλωτες ομάδες ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Αναπτύσσει την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη της μάθησης, αναπτύσσει πρότυπα για την αυτο-αξιολόγηση της ποιότητας και της επικύρωσης της προηγούμενης μάθησης, και παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους εκπαιδευτές ενηλίκων. Το SIAE ενημερώνει τους επαγγελματίες και το ευρύ κοινό σχετικά με όλες αυτές τις διαδικασίες και τα επιτεύγματα και συμβάλλει στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση της σημασίας και του ρόλου της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το SIAE συμμετέχει σε έξι διεθνή έργα: SHAPE,GOAL, DIMA, CSFM, EPUO και EPALE και είναι μέλος διεθνών οργανισμών όπως το EAEA, EDEN, ESREA, eBSN και ICAE. Το SIAE είναι οργανωμένο σε τέσσερα τμήματα: Έρευνα και ανάπτυξη, την Ποιότητα και την Εκπαίδευση, Καθοδήγηση και Επικύρωση και την Προώθηση και Ενημέρωση.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο SIAE, τα έργα και τις δραστηριότητές του, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα τους..

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA