Το ινστιτούτο NUCZV εκτελεί το ρόλο της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (NationalSupportService - NSS) για την πλατφόρμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE) και χρησιμεύει ταυτόχρονα ως ο Εθνικός Συντονιστής για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Με βάση την απόφαση της Υπουργού Παιδείας της Σλοβακίας, το ινστιτούτο NUCZV, λειτουργεί ως Εκτελεστική Γραμματεία του Εθνικού Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης, καθώς και Γραμματεία της Επιτροπής Έρευνας και Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για τα Ανθρώπινα δικαιώματα, τις Εθνικές μειονότητες και την Ισότητα των Φύλων. Ταυτόχρονα, το ινστιτούτο NUCZV υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικής Διά Βίου Καθοδήγησης (EuropeanLifelongGuidancePolicyNetwork,ELGPN).

More information on NUCZV, its projects and activities are available here.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA