Το Εθνικό Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης (Národný ústavceloživotnéhovzdelávania, NUCZV) είναι ένα τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών, Έρευνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, που έχει συσταθεί για την παροχή και την εκπλήρωση των καθηκόντων εντός του χώρου της διά βίου μάθησης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης...

Ο οργανισμός CARDET είναι ένα από τα ηγετικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια ειδίκευση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έργων, στην εκπαίδευση και στην ηλεκτρονική μάθηση. To CARDET έχει ολοκληρώσει αρκετά έργα σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για ενήλικες και επαγγελματίες στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ...

Το Σλοβενικό Ινστιτούτο για την εκπαίδευση των ενηλίκων (SIAE) είναι ο κορυφαίος εθνικός φορέας για την έρευνα και την ανάπτυξη, την ποιότητα και την εκπαίδευση, την καθοδήγηση και την επικύρωση καθώς και προωθητικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας το 1991.

To EAEA είναι η φωνή της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Το EAEA είναι ένας ευρωπαϊκός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με 137 οργανισμούς-μέλη σε 44 χώρες και αντιπροσωπεύει πάνω από 60 εκατομμύρια εκπαιδευομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει ως σκοπό του να συνδέσει και να εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που εμπλέκονται άμεσα στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι υπεύθυνο για την διαχείριση δημόσιων υποθέσεων και την επίβλεψη των σχολείων της προ-δημοτικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως επίσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων....

Το Τμήμα Ενηλίκων και Κοινοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας ιδρύθηκε το 1974 και βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης πρακτικών, ερευνών και καινοτομίας για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το Τμήμα έχει καθοριστικό ρόλο, στη χάραξη πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων επηρεάζοντας την ανάπτυξη πολιτικής...

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA