Το διαδικτυακό μάθημα επικεντρώνεται πρωτίστως στο πρακτικό εγχειρίδιο και στοχεύει στην κατάρτιση των επαγγελματιών από τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων (ειδικά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής υψηλού επιπέδου, τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης ενηλίκων και τους εκπαιδευτές ενηλίκων) σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης στρατηγικών εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το διαδικτυακό μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1: Τι είναι η Πολιτική (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)
2: Ανάλυση Αναγκών
3: Φορείς Λήψης Αποφάσεων & Διαβούλευση
4: Η Χάραξη Πολιτικής ως Διαδικασία
5: Ανάπτυξη Στρατηγικής
6: Εφαρμογή Στρατηγικής
7: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση
8: Ανανέωση Πολιτικής
9: Παραδείγματα Πολιτικών και Στρατηγικών

Επισκεφθείτε την διαδικτυακή πλατφόρμα

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του στην κινητή συσκευή σας (Android) κατεβάζοντας την εφαρμογή DIMA από το Google Play..
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή DIMA